Discovery

Opentext Discovery Suite arama ve içerik analizlerini kurumsal bilgi üzerinde kullanarak zaman tasarrufu sağlar.

“Büyük İçeriği” ni günümüzün bilgi işçilerinin maliyetli ara ürünlerinden, değerli kaynaklara dönüştürerek inovatif ve güçlü müşteri ilişkileri sağlar.

Discovery Suite Genelbakış

 

“Büyük Veri” öncelikli olarak makineler tarafından dönüştürülmesine rağmen, insanlar da yüksek oranda ve hacimde içerik yaratmaktadırlar.
Günümüz bilgi işçişleri şirkette bulunan bilgilerin -form dökümanları, tablolar, sunumlar, epostalar, işbirliği ve medya- %80′ inden fazlasını dönüştürmektedirler.

Bu biçimlendirilmemiş içeriğin Büyük Veri ile 2 ortak özelliği vardır.
Birincisi büyük olmasıdır. Her iki yıl, kurum tarafından yaratılan ve saklanan içerik ikiye katlanır. İkici olarak, bu içeriği çıkarmak ve korumak arzusu vardır. Bu “Büyük İçerik” uyumu, fikrî mülkiyeti, rekabet avantajını, organizasyondaki uzmanlığı temsil eder. Ne yazık ki, aynı zamanda kuruluşlardaki döküntüleri, zamanı geçmiş ve gereksiz yere kopyalanmış bilgileri de temsil eder. Kuruluşların yüzleştiği sorun “Büyük İçerik” lerindeki bir değeri, ne kadar çabuk bulduklarıdır.

“Büyük İçerik” sorunlarını çözebilen kuruluşlar, içeriklerinde nelerin değerli nelerin değersiz olduğunu ayırabilirler. Değerli içeriğe daha zengin bir erişim sağlanarak, verimliliği geliştirme, işbirliği, müşteri ilişkileri ve inovasyon artırılabilir. Değersiz içerikle birlikte, risk ve maliyet de azaltılabilir.

OpenText Discovery Suite, “Büyük İçerik” için zamandan tasarruf sağlar.

Büyük İçerik problemleri 3 kelime ile özetlenebilir: Bütünleştirilmemiş, biçimlendirilmemiş ve yönetilmemiş. Discovery Suite bu problemlere şu şekilde hitap eder:

 • Kuruluş içerik ve içerik kaynakları için Birleştirilmiş Bilgi Erişim Platformu ile siloları elimine eder.
 • İçerik analitikleriyle metadatayı normalleştirip zenginleştirerek biçimlendirilmemişi biçimlendirir.
 • Probleme özgü, birleştirilmiş bilgi uygulamalarıyla içeriği yönetir ve daha akıllı hale getirir.

Discovery uygulamaları kuruluşlar için zamanı değerli kılar ve kuruluşların en büyük problemlerinde birini onlar için en değerli varlığa çevirir.

Öne Çıkan Ürünler

Kurumda tutulan yapılandırılmamış bilgiye entegre erişim sağlar. Bununla beraber keşfetmenize, analiz etmenize ve üzerinde değişiklik yapmanıza olanak tanır.

 • İçerik taşıma, entegrasyon, veri arşivleme ve eski projeleri devreden çıkarmada idealdir.
 • Çabuk yaratan, arama bazlı, zengin ve esnek geliştirme ortamlı uygulamalar.
 • Kuruluştaki içeriği birleştirme ve entegre etme.

Tamamen şeffaf, geniş bilgi yönetim programının bir parçası olan, iş kullanıcıları için politika uygulaması görevlerini otomatikleştiren kayıt yönetim programı kurar.

 • Dava riskini, eDiscovery ve saklama maliyetini azaltır.
 • Uyumu, güvenliği ve kullanıcı verimliliğini geliştirir.
 • Büyük hacimli eski içerikleri, epostaları ve sosyal medyaları sınıflandırarak zaman tasarrufu sağlar.

Websitesi ziyaretçilerine aradıklarını değil ihtiyacı olan gerçek bilgileri iletir.

 • Daha anlaşılır görünüm için, içeriği otomatik olarak analiz etme ve etiketleme.
 • İlgili sonuç dizileriyle websitesi dönüşüm oranlarını artır.
 • Bilgiyi tüm sistemlerden ve web alanlarından toplayarak bütüncül bir erişim sağlar.

Büyük İçerik için Çözümler

 

Discovery teknolojileri ve uygulamaları, kuruluşların yüzleştiği bazı sorunlardan biri olan yaratılan, tüketilen ve saklanan elektronik bilgi selini çözmekte yardımcı olur.

Kuruluşlar bilgi işçilerinin hergün yarattığı Büyük İçerik’ i türetmekte ve onun maliyetini, riskini hesaplamakta zorlanmaktadırlar. Büyük İçerik, sadece boyut problemiyle kalmayıp, aynı zamanda bütünleştirilmemiş, biçimlendirilmemiş ve yönetilmemiştir.

Bütünleştirilmemiş: Şirket içindeki, birçok uygulama ve veri havuzu tarafından yaratılan ve saklanan bilgi tehlikeli bir şekilde büyümektedir.
Bu, nihai kullanıcılarda bir algıyla birleşir: bilgi istiflemenin hiçbir maliyeti yoktur. Sonuç ise biçimlendirilmemiş içerik masaüstlerinde, dosya serverlarında, arşivlerde, eposta sistemlerinde, döküman yönetim sistemlerinde, ERP ve sosyal medya uygulamarında ve bulutlarda birikir.

Opentext Discovery Suite, Kuruluş Kaynakları ve İçerikleri için Birleştirilmiş Bilgi Erişim Platform’ u ile bu siloları elimine eder. Discovery Platform’ un kritik Kuruluş uygulamaları için bağlayıcıları vardır. Bu bağlayıcılar kuruluşta bulunan dökümanları işler ve indeksler. Aynı zamanda UI bileşenleri ve API için zengin kitaplık sağlar. Böylece arama uygulamaları hızlıca geliştirilebilir.

Biçimlendirilmemiş: Bilgiye ulaşabilmede güvenilirlik adına, ister silinmiş ister taşınmış olsun veya dökümanın son versiyonuyla ilgili önemli bir karar alma süreci olsun, içeriği anlamak ve bulmak gereklidir.

Opentext Discovery Suite biçimlendirilmemişi biçimlendirmek için içerik analitiklerini kullanır. İçerikteki anlamlı bilgileri ayıklar ve bunu biçimlendirilmiş metadata olarak uygular. Anlamlı metadata insanları, mekanları, kuruluşları, karmaşık kavramları ve hatta duyguları içerir. Bu, dosya metadataları ve metadata izinleriyle birleşince biçimlendirilmemiş bilgileri organize eder.

Yönetilmemiş: Büyük İçerik herşeyden daha çok yönetilmemiştir. Bu, ne bir riskten ve maliyet açısından ne de Büyük İçerik’ te bulunan yüksek potansiyeli işleyerek yönetilebilir. Buna yönelik iş mantığı ve süreç belirli problemlerin çözümüne ihtiyaç duyar.

Opentext Discovery Suite’ te kuruluşlarda hergün çözülmesine ihtiyaç duyulan Büyük İçerik problemlerine yönelik uygulamalar vardır. Bilgi yönetimi kullanıcı vakalarının bir kısmı, içeriğin yaşamdöngüsünü kontrol etmek için; içeriği oto-sınıflandırma, eDiscovery için toplama ve erken değerlendirme, iyileştirme ve taşıma yapar. Kullanıcı bağlantılarının ve üretkenliklerinin bazıları site aramaları, iç ve dış ağ uygulamalarına sahiptir. Çözdükleri problemlere ve ya imkan verdikleri kullanıcı vakalarına dayanarak düzgün ve kanıtlanabilir bir ROI’ ya sahiptir.

Verimliliği, bilgileri yakalamayı, inisiyatif paylaşımını artırır ve doğru bilgileri çabuk bulmak adına kesin sonuç dizisini getirir.

 • İç ve dış bilgilere tümleşik erişim.
 • İlgili kurum bilgilerini organize etme ve görselleştirme
 • İzin bazlı arama ile, para tasarrufu ve riski güvenli bir şekilde azaltma

 • Biçimlendirilmemiş veriden makinelerin okuyabileceği içerik oluşturur.
 • İnsanları ilgili içeriklerle birbirlerine bağlar.
 • Gerçekçi, değerli bilgileri karar alma adına keşfeder.
 • Verimliliği artırır ve iş risklerini azaltır.

Deliver highly relevant information to website visitors and drive engagement by letting them find what they are actually looking for rather than what they search for.

 • Automatically analyses and tags content to produce insightful facets
 • Improve website conversion rates through relevant result sets
 • Aggregate information from all systems and web properties for unified access

Establish a highly defensible, completely transparent records management program as part of a broader information governance strategy while automating policy application tasks for business users.

 • Reduce litigation risk, eDiscovery and storage costs
 • Improve compliance, security, and user productivity
 • Save time in addressing the need to classify huge volumes of legacy content, email, and social media

“Kanunen Hazır” olarak riski ve maliyeti azaltır ve eDiscovery takımınızı masraflı, tipik kaynakdışı aktiviteler için yetkilendirir

 • Yasal keşifin, maliyetini ve riskini farkedilir miktarda azaltır.
 • Farklı kaynaktaki bilgileri koruma ve merkezi arama.
 • Gözden geçirilecek içerikleri azaltır.

A platform offering unified access to the unstructured information trapped in silos across your enterprise, so that you can discover, analyse and act on it.

 • Ideal for content migration, integration, data archiving and legacy decommissioning projects
 • Quickly create search-based applications using a rich and flexible development environment
 • Unify and integrate content from across the organization