İş Süreci Yönetimi (BPM)

Operasyonlarınızın içeriğini anlama ve İş & IT süreçlerinizi ROI ile iyileştirmesini sağlayan OpenText Cordy Business Process Management yazılım ürünleri ile sağlayabilirsiniz.

OpenText Process Suite

BPM oldukça karmaşık iş süreçlerinizi hızla anlamanızı ve yazılım ürünleriyle otomatiğe bağlanmasını sağlar. Bu ürünler sayesinde yöneticilerin (CIO) stratejik çalışmasını, iş kalemlerine yeni olanaklar sağlamasını ve günlük programlarında kullanarak geliştirmesini ve inovasyonu sağlar.

BPM Process Suite ürünü; vaka yönetimleri, ana veri yönetimi, hizmet sunumu ve iş süreci şeffaflığı çözümlerinden oluşur. BPM Process Suite; bütün OpenText ürünleriyle uyumlu olarak çalışmayı Appworks entegrasyonuyla sağlar. Bu geliştirici ürünler ve API( aplikasyon programları arayüzü) süreçleri hızlandırarak müşteriler için zaman tasarrufu sağlar ve onların kritik süreçlerde yenilik yapma ve inovasyon kapasitelerini genişletir.

OpenText Süreci Yazılım Platform Uyumu

BPM ürünü şirketlerin en baskıcı ve karmaşık süreçlerin otomasyonu ve vaka yönetimleriyle mücadele ederek onlara tek bir platform olarak meydan okur. Bu çözüm içinde temel bir platform bulundurur ve aşağıdaki ürünleri içerir.

 • Business Process Management (BPM) – Ürünü peşi sıra yönetilen süreçlerin sistem karşısında ve uygulamalarda verimliliği ve etkinliği, entegrasyon ve insan merkezli iş akışını kapsayarak yönetir.
 • Dynamic Case Management – Bilgi işçilerine yetki vermek, iş sonuçlarına ulaşabilmek için ve vakaların hedefleri veya çalışma üniteleri için. Bunlar yapılandırılmış veri ve yapılandırılmamış bilgileri kombine etmeyi sağlar. Bilgi işçileri sürece göre yönlendirilir ve süreci değiştirme ve etkileme yeteneğine sahip olurlar. Süreç içinde şeffaflığı sağlamayı ve doğru düşünüp karar verme yeteneklerini aynı anda kullanırlar.
 • Master Data Management (MDM) – Ana Veri Yönetimi: MDM ürünü sizin kritik iş verilerinizi tekdüze şekilde tek bir kaynak platformunda yönetir.
 • Business Rules Management – İş Kuralları Yönetimi: Kuralları kusursuzca iş sürecine ve iş objelerini modelleme zamanında entegre eder ve zamanı tasarlar.
 • OpenText Process Component Library – Kod aplikasyonları yerine önceden hazırlanmış olan servis hizmetlerinin parçalarını ve raporlarını organizasyonlara montajını sağlar ve bu uygulamayı geleneksel araçlardan daha hızlı çalışmasını sağlar.
 • Process Experience – Arka planda hangi çalışma motoru aktif olmasına bakmadan, kullanıcılar için tek ve sezgisel çalışma tecrübelerini destekler.
 • BPM Everywhere – Sosyal bir platform olan BPM, kullanıcıların süreçlere katılmalarına kolay kullanıcı arayüzleriyle ulaşmalarına izin verir. Aynı zamanda tablet ve diğer mobil platformları da destekler.

Process Suite Add-On Products

Ek istekler için teknik fonksiyonları genişletip sürece dahil edilmesini sağlıyoruz. Bu eklentiler ayrı ürünler olabilir ve ayrıca satın alınabilir. Genişletilmiş raporlar ve analitikler sağlar, örnek olarak, kurum ve mimari dizayn işi, doküman ve görüntü yakalama sağlar. Daha detaylı eklentiler için aşağıdaki belirtilen ‘Product tab’ ( Ürün butonu) ile kullanıma elverişlidir.

OpenText Process Suite Applications

Geliştirilmiş Process Suite platformundaki aplikasyonların kullanılmasının amacı; belirli iş problemlerini çözmek adına çok fonksiyonlu pakete hizmet etmektir. Aplikasyonlar, iş konularına ulaşmayı mümkün olan en hızlı yolu garanti eder ve işinize ezber bozan bir tecrübe katmanızı sağlar. Diğer Process Suite çözümleri ile birlikte, istekleriniz değişebileceği gibi işinizin de gerektirdikleri değişmesi durumunda bu aplikasyonların esnekliğinin fazla olması sayesinde sizi ve işinizi garanti altına tutar.

An example of a Process Suite Application is—(Örnek Olarak)

OpenText Cloud Provisioning – Otomatik provizyon, yerinde yönetim, bulut merkezli yeni ürün yaratmasına, katma değer hizmeti veya aplikasyon yaratabilmesi için organizasyonlara izin verir.

Kredi birliği kuruluşlarından, mortgage bankaları, the Department of Homeland Security ( Vatan Güvenliği Departmanı), medya kuruluşlarına kadar, OpenText müşterilerine %75 oranında zaman tasarrufu sağladığı çeşitli araştırmalar sonuncunda belirlenmiştir. Müşteriler hizmet taleplerini iki katına çıkarması durumunda dahi çalışanlarına ilave yapmadan aynı hizmeti sağlayabilmektedir. Biz OpenText Process Suite’in müşteriler ve analistlerin kazandırdığı saygınlık ile gurur duyuyoruz.

Çözümler

Sözleşme Merkezi

 • Uyumu artırmak, maliyetleri düşürmek ve sözleşme sürecini kısaltmak
 • Sözleşme standardını yerine getirmek ve riskleri minimuma indirgemek
 • Döngü sürecini hızlandırmak ve operasyonel maliyetleri azaltmak.
 • Yükselen gelirler ve masraf tasarruflar için tedbirli olarak yenilikleri yönetmek.
 • Arşivlemeyi ve eğilimleri kontrol etmeyi sağlar.

Learn More

OpenText Cloud Brokerage Service & BPaaS

Verimli bir şekilde bulut-merkezli yönetim, doğru ve yerinde aplikasyon ve hizmet katalogları için sıra ile devrim niteliğinde çözümlere ulaştırır. OpenText Cloud Brokerage Service & BPaaS aşağıdaki adımları kullanarak yardım eder.

 • Sipariş karşılama işlemini sırası ile düzene koyma.
 • Hızlıca teslim edilen yüksek marj, katma değerli teklifler.
 • Tekliflerinizin hızlıca kazanca dönüştüğünü görmeyi sağlar.

Learn More

OpenText Digital Media Supply Chain Process App

Karınızı ve global erişiminizi düzenlenmiş proje yönetim sistemi ile yürütür. OpenText Digital Supply Chain Process App size yardım eder;

 • Daha düşük maliyetle daha hızlı arşivleme
 • Birden fazla kanal karşısında ürünleri paraya çevirebilme

Learn More

OpenText Supply Chain Optimization and ERP Agility

BPM ve OpenText Trading Grid ile ERP çevikliği ve tedarik zinciri iyileştirmeyi sağlar. İki ürününün kombinasyonunun sağladığı çözümler şu şekilde yardım eder.

 • Her bir tedarikçinin 360 derece görüntülenebilmesi.
 • Otomatik verilerin zenginleştirilmesi ve EDI ( Electronic Data Interchange) mesajlarının geliştirilmesi
 • Yeni satıcı işe alımında organize etme ve otomatik uygulama sağlama.

Learn More

OpenText Catalog-Driven Order Management

Müşterilere ve ortaklara daha uygun hale getirilmiş aplikasyonlar ve hizmetlerin ulaştırılmasını sağlar.

 • Başlangıçtan bitişe tamamlama süresi basitleştirir.
 • Yeni teklifleri hızlıca ulaştırır.
 • Tekliflerinizin hızlıca paraya çevrilmesini görüntüler.

Learn More

OpenText Enterprise App Store

Çalışanlarınıza aplikasyonların ve hizmetlerin ulaşmasını daha uygun hale getirir.

 • Hizmet teslimat sürecini düzene koyar.
 • Hızlı şekilde aplikasyonları ulaştırır.
 • Hizmet maliyetlerini düşürür.
 • Gerçek masrafların içeriğine ulaşabilmeyi sağlar.

Learn More

Process Suite Platform

OpenText Cordys

OpenText Cordys süreçlerinizin ve gelişimlerin direkt olarak kontrolünü sağlar ve IT departmanı ile işiniz içinde somut kazançlar elde etmenizi sağlar. OpenText Cordys özel veya ortak olan Bulut sistemi, kolayca web tarayıcısına ulaşmanızı ve en başından her yönüyle doğru kullanıcılarla gerekli bütün model açılımını yerinde destekleyen bir platform sağlar.

 • Tek bir platform altında, aplikasyon teslimini daha hızlı yapılmasını, tam seri entegrasyonunu, süreç ve dizayn edilebilir aplikasyon kapasitelerini sağlar.
 • Bulut hizmetli merkezcil yönetimli iş süreçleri, ezber bozan bağlayıcıların geniş kütüphanesi hazır Bulutlu kuruluş hizmeti ile çevikliği ve esnekliği artırır.

Learn More

Process Component Library

Geliştirme takımınızı yükseltmek için verimliliği artırmak. Yaratılan bileşenleri değiştirmekten, toplu bileşenlere ve daha verimli ve daha hızlı iş-merkezli çözümlere kadar yaratır.

 • Process ve Case Management aplikasyonları için daha önceden yapılmış bileşenlerin uyarlamasını ve kurulumunu yapmak ve yazılım inşası yerine değer yaratmaya odaklanmak.
 • Sıra dışı entegrasyon bileşenleri kullanımı. Yeni sistemlere ve var olan sistemlere hızlıca bağlanmasını sağlar. Mobil ve geliştirici işbirliği çözümleri yaratmayı sağlar.

Learn More

OpenText Appworks

OpenText’in Appworks ürünü yeni bir geliştirici platformdur ve firmalar için kolay ve hızlı dizayn edilmiş hedef odaklı aplikasyonlar sağlar.

 • Aplikasyonları yaratmak, uygulamak ve yönetmek aynı anda OpenText hizmetlerine bağlanmasını sağlar.
 • Yaygın Web teknolojisinde düşük maliyetli aplikasyon geliştirmelerinin kullanılmasını sağlar.
 • Bir kere yazılıp, bütün platformlarda uygulanması ( web tarayıcısı, akıllı telefon ve tablet)

Learn More

Process Suite Add ons
OpenText Process Intelligence

OpenText Process Intelligence; ürünü gelişmiş gösteri tablosu raporlamaları ve analitiklerin süreçteki görünürlüğünü yükseltmesi, daha iyi ölçüm sağlaması ve en sonunda daha akıllıca iş kararlarını yönetmeyi sağlar.

 • Şirket ortaklarının mümkün olduğu kadar hızlı harekete geçmesini sağlar.
 • Hizmet düzeyli hedeflerin süreç performans ölçülerinin görüntülemesiyle sağlayarak karşılar.
 • Kararlarınız daha iyi veri toplayarak, karşılıklı ilişki (korelasyon) ve görsellikle geliştirin.
 • İnsanlar için tasarlanan uygulamaları geliştirir.

Learn More

OpenText ProVision

OpenText ProVision size keşfetmeyi, modellemeyi, analiz etmeyi ve işinizi iyileştirmeyi sağlar. Taslakların yardımları sonucunda, işinizde değişlik yapmaya ve stratejik hedeflere ulaşmanıza yardım eder. ProVision; süreçlerin, insanların, sistemlerin ve teknolojilerin erişebilmek için nasıl hizalandığını içerir ve iş stratejilerinizde çok ekranlı görüntülemeyi teklif eder.

 • Değişim ve dönüşüm için taslak yaratma
 • İşteki değişim alternatiflerinin etkilerinin belirlenmesi ve ölçülmesi
 • Boşluk analizi ve değişiklikler için yol haritası sağlar.
 • İsrafı önlemeyi ve iş süreçlerini geliştirmeye yarımcı olur.
 • Kurumsal stratejiyi yürütmeyi sağlar
 • İnsanları, süreçleri ve teknolojiyi bağlar.

Learn More

OpenText Capture Center

OpenText Capture Center ürünü; kağıt evrakları, taranmış görüntüleri, e-mail ve sofistike kullanılan fax dokümanları, karakterleri tanıma yazılımını sağlar.

 • Karakter tanıma ve ileri derece dokümantasyon.
 • Elle giriş ve kâğıt kullanmayı azaltır.
 • Uyum riskini azaltma.

Learn More

BPM Platforms

OpenText MBPM

OpenText MBPM işinizin gelişmesi için ihtiyacınız olan vizyon, güç ve çevikliği reel olarak size sağlar. Günümüzde şirketler hem etkinlik ve verimliliği yükseltmek istemekle kalmayıp aynı zamanda değişime daha yatkın olmayı tercih ediyorlar.

 • Akıllı iş süreçleri platformu; altında yatan aplikasyonlar ve bilgileri daha çevik arayüzler ile entegrasyonunu sağlar.
 • İşlem yönetme karşısında gelişmiş iş için iç görünüm sağlanması
 • Süreçleri hızlıca tasarlayarak, empoze edilmiş eski sistemlere mecbur etmeden, rekabetçi farklılaşım sağlar.
 • Kişisel kullanıcı deneyimlerinin avantajı olarak, son versiyon sosyal, mobil ve bulut merkezli Teknojileri sunmaktadır.

Learn More

OpenText Process360 for Sharepoint

Microsoft SharePoint basit süreçleri desteklemek için sağladığı kolay iş akış (örnek onay dokümanı) kapasiteleri sağlarken, kritik iş süreçleri için otomatikleştirme ve iyileştirmeye ihtiyaçları olduğu zamanlarda da firmalar (Process 360) iş süreç yönetimi çözümlerine doğru girişimde bulunuyorlar.

 • Kuruluş için içerik açısından zengin olan süreç yönetimlerini organize eder.
 • Kurumsal sınıf süreçleri yönetim aplikasyonlarını SharePoint platformunun en üstüne ulaştırır.
 • Dokümanlar SharePointe ulaştıktan sonra başlayan süreçleri (faturalar veya talepler) veya içerikle alakalı başka durumlar meydana gelebilir. ( kredi risk dereceleri, müşteri talebi görünütüsü)

Learn More

OpenText Execute360

İş süreci yönetimi platformu otomatiğe bağlamak için ve içeriği yönetmek için, iş akışları ve süreçlerden departman bazlı düzeylerden işletme genelini kapsayan aplikasyonlara kadar zenginlik içerir.

 • İş sürecini yönetmek için iş akışını tanımlama.
 • Toplama ve doğrulamadan uzun dönem depolama ve saklamaya kadar olan süreç için içerik döngüsünü yönetme.
 • Sizin iş komitenize kusursuz koordineli çözümler sağlar.
 • İşiniz için uygun hale getirilmiş hızlı entegrasyon ve uygulama kullanıcı ara yüzü.

Learn More

Case Management Platforms

OpenText Case360

OpenText vaka yönetim çözümleri yapılanmamış ve sıklıkla çok pahalı ve komplike süreçleri yönetmenize yardımcı olur. OpenText Case360; bağımsız dokümanlar üstünden bir dosya veya vakanın görünümünü geliştirmek ve kontrol edebilmeyi sağlar.

 • Kullanıcının 360 derece görüntüsüne erişebilme veya bileşenlerin daha iyi müşteri hizmeti ve taleplere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar.
 • Kişi-bazlı UI uygular, vakalar mevcut kaldıraçlı sistemler kaydedilirken, başlatmak ve yönetmek
 • Yapılandırılmış yönerge süreçleri yerine, bilgi işçilerine en iyi sonucu almaları için izin verir.

Learn More

OpenText Client Management for Insurance

Müşteri tecrübesini iyileştirir ve müşteri sadakatinin geliştirir. Müşteri etkileşimleri yönetiminin operasyonel maliyetlerinin müşteri vakalarının, süreçlerin, içerik ve yazışmaların tüm yönlü görüntülenmesi ile düşürür.

 • Dinamik durum süreci yönetimi ile sigorta süreçlerini kolaylaştırır.
 • Sizin müşterinizin tüm yönlü görüntüsü ile karar almayı hızlandırır.
 • Mevcut sistemlerinize iyi bir başlangıç sağlar.
 • Önceden yapılandırılmış raporların müşteri, ilke, talep edenler ve aktiviteler tarafından sınıflandırılarak daha iyi bir görünüm kazanmasını sağlar.

Learn More

Assure Solutions

OpenText Assure for Customer Service

OpenText Assure for Customer Service sizin hizmet kapasitesini kolaylaştırıcı öngören yollar, içgüdüsel bireysel-hizmet teklifleri, otomatikleştirilmiş yazışma, performans raporlama, çoklu sistem veri entegrasyonu, yönetim değişimi, vaka yükü azaltma kapasiteleri ile iyileştirir.

 • IT ye olan görev yükünün ciddi oranda düşmesini sağlayarak, aynı zamanda müşteriye daha hızlı cevap verebilmek.
 • Hızlı karar alma: Metrik yönlendirme uygulanır süreçlerin gelişmesi için taslaklar ve raporlar.
 • İş riskini azaltma: yeni ve mevcut çalışan kadrosu için eğitim süresini azaltırken, esnek bir çözüm uygular ve bu çözüm tutarlı yönetimi ve yardımcı koruyucular sağlar.
 • Daha iyi anlayış: kanallara yönlendirir ve eski sistemlere tüm yönlü müşteri tecrübesi sağlar.

Learn More

OpenText Assure for HR

OpenText Assure İnsan Kaynakları için, esnek vaka yönetimleri ve çalışanların kendine hizmet eden tecrübeleri verimli olarak yönetmeye ve hızlıca IK’ nın işe alım, eğitim, faydalar, değerlendirme süreçlerini hızlı şekilde sonuçlandırmasını sağlar.

 • IK kadrosu verimliliği uyumu artırma.
 • Çalışanlara daha iyi hizmet sağlama.
 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış süreçleri destekler e-mail sistemini otomatik hale getirir ve mevcut IK sistemiyle birleştirir.
 • Görünürlüğü, IK’nın operasyonel taslakları, hizmet düzeyleri ve uyum ölçüleri ile geliştirir.
 • Kâğıt üstünde buluna çalışan evraklarını ve süreçleri elemine eder.

Learn More

OpenText Assure for ITSM

ITSM, IT organizasyonlarının hizmet teslimi mücadelesinde olan problemlerine yardım etmek için tasarlanmıştır. Talep ve ticket jenerasyonundan, araştırma, analiz, konu çözümleri ve bilgiye erişmeye kadar IT hizmet teslimi süreçlerinin tamamını yönetmek için çözümler sağlar. Hızlıca yayılabilir, çok çeşitli hizmet taleplerinin yönetebilir, küçük ölçekli işlerden on binlerce olan günlük talepleri yönetebilmenizi sağlar.

 • Kişisel hizmetler ve çalışanlar için bireysel yardımlar.
 • Çoklu fonksiyonlu ve IT ekibi için verimli çalışma alanı.
 • Taslaklar, analitikler ve raporlama.
 • Sürekli hizmet gelişimi için sektöründe öncü destek.
 • Tırmanılabilir firma-puanlama platformu.

Learn More