Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM)

Manage and govern the lifecycle of content and documents with OpenText Enterprise Content Management (ECM) software solutions.

Enterprise Content Management (ECM) Software Suite

OpenText İçerik Platformu; etkin bilgi yönetim stratejisi tasarımını, riskleri azaltmak ve artan hacimli kurumsal içerik maliyetlerini azaltmak için kolaylaştırır – CIO’lar açısından ise bilgiyi kullanma odaklı büyüme ve yenilik için stratejik bir kurtarıcıdır. OpenText Kurumsal İçerik Yönetimi organizasyonlar için en uygun şekilde kullanılabilir ve yönetilebilir.

Kurumsal İçerik Yönetimi; tesisler, mobil cihazlar ve bulut içinde uygundur. OpenText İçerik Platformu, Kurumsal İçerik Yönetiminin; saklama, belge ve kayıt yönetimi, iş akışı, arama ve arşivleme gibi uygulamalarını ve e-posta, eDiscovery, otomatik sınıflandırma, sözleşme yönetimi ve mühendislik doküman yönetimi gibi eklentilerini içeren bir platformdur.

Kurumsal Bilgi Yönetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlayan temel platformdur.

 • Arşivleme yolu ile kuruluşa yönetim bilgi akışını sağlar.
 • Kurumsal içerik üzerinden hertürlü güvenilir ve tutarlı yönetim ilkerini uygular her nereden olursa olsun, içinden veya işlerme dışından yada buluttan.
 • İş süreçlerine ve uygulamalara kullanıcıların ihtiyaçlarina göre bilgi yönetimi uyarlanabilir, For example; SAP®, Oracle®, and Microsoft ®.
 • Hızlı ve sorunsuz herhangi bir cihazdan ve konumdan erişim sağlanır— web, masaüstü veya telefon.
 • Tek bir kaynaktan hızlı ve güvenilir erişim sağlanması ve iş süreçlerinizi optimize ederek yeniliği desteklemek için bilgi derinliklerine bilgi sağlar.
 • Giderek daha karmaşık ve dinamik düzenleyici zorlukları ele alırken uyum ve güvenlikle koruyun.
 • Eğer içeriğin değerini genişletmek ve hızlı uygulama oluşturmak ve sistem entegrasyonunu kolaylaştırmak için tüm içerik Suite bileşenlerinde ulaşmak geliştirme araçları yaygın, belgelenmiş, standart tabakadan yararlanın OpenText Content Suite ile bilgilerinizin değerini koşum ve iş her satırı dönüşümü ve daha yeni bilgiler ekonomide rekabet edebilmek için stratejik CIO’nun etkinleştirir.

[slideshare id=36748226&doc=asset-slideshare-whyupgradetocontentsuite10-140708083432-phpapp02]

İş İhtiyaçları

İşletmeniz genelinde tutarlı denetlenebilir ve savunabilir bilgi yönetimi kurmak

Kurumsal bilgi üstel oranda büyüyor, bilginin kendisi her yerde bulunuyor. İş uygulamaları masaüstlerinden çeşitli yerlere taşınıyor mobil cihazlara veya bulutlara.

Her yerde şirketler bilgi yönetimin girişimine sahip olmanın değerinin farkına varıyorlar. Üstel oranda büyüyen bilgi miktari ile yeni düzenlemeler ve politikalar sürekli yürürlüğe geliyor. Ve buda kurumsal bilgi yönetiminin ihtiyacını ve değerini arttırıyor.

Şirketler heryerde kendi işleri için bilgi yönetim girişiminin farkına varıyor. Üstel oranda büyüyen bilgi miktari ile yeni mevzuatı ve politikaları sürekli etkin hale geliyor. Ve bunun için kurumsal içerik yönetiminin her iki ihtiyaç değeri arttırılmıştır. Kurumsal bilgi, varlık yönetimi yaklaşımını dışarı büyümek üretkenlik ve verimlilik kazanımlarının türlü yararlanmak için yollar geliştirmeye keskin odak tamamlanmaktadır hukuk, düzenleyiciler, ya da iç kalite standartları tarafından dayatılan karşılamak uyumluluk ve risk azaltma görevlerini yardım çözümler sunar. Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM) çözümleri şirketlerin gerçek iş süreçleri bağlamında kurumsal bilgiler, tüketiciler ve bu bilgilerin yaratıcıları, başa çıkmak için bir yönetim programı sunmak yardımcı olabilir.

Başarılı Bilgi Yönetim programları şirketleri, hukuk ve iş riskini azaltmak için ihtiyaçlarını ve önceliklerini dengelemek, iş değeri sürücü bilgi yararlanmak ve bilgi yönetim maliyetlerini en aza talep eder.

Kurumsal İçerik Yönetimi Ürünleri

Geliştirilmiş kurumsal bilginin değerini karar verme, etkililik ve stratejik etki için en üst düzeye çıkarmak

 • Kişisel ve ekip verimliliğini arttırır.
 • Kurumsal bilgi varlıklarından değer alır.
 • Artış aşamasından düşük maliyetli dağıtım ve mülkiyet yatırım getirisi.

Kurumsal sorumluluk geliştirmek, uyumu sağlamak ve risk ve kayıt yönetimi iledava maliyet en aza indirmek.

 • Dünya çapında uyumluluk yönetmeliklerine uygun
 • Kurumsal Bilgi bütünlüğünü sağlar
 • İlkelere ve düzenlemelere bağlı olarak güvenilir bir şekilde kurumsal içeriği silinebilir.

Güvenilir bir şekilde riski yönetmek, uzun vadeli arşivleme stratejileri uygulamak akıllıca bugünün veri tipleri ve hacimleri maliyetleri kontrol ederken düzenler;

 • Kurumsal içerik için uygun maliyetli ve akıllı depolama
 • Yasal ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken fazlalığını önlemek, içerik bütünlüğünü sağlamak
 • Kurumsal içerikte tek ve ölçeklenebilir depo yakalamak ve erişmek

Iş süreçleri ve veri kalitesini arttırırken, kağıttan dijitale herhangi bir uygulamadan yakalama ve içeriğini her türlü yorumlama

 • İş süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak
 • Bilgi kalitesini arttırmak
 • İşletme maliyetini düşürmek

Kurumsal veriyi kesintisiz erişim ile son kullanıcılara sağlarken, iç politika ve sektör düzenlemelerine uyumun sağlanması, güvenli bir şekilde e-posta depolamak düzenlemek.

 • Geçici e-posta güvenli bir şekilde ortadan kaldırılabilir.
 • Tanımlamak, sürdürmek ve silmeden önce e-posta korumak
 • Kullanıcılara en uygun e-posta deneyimi sağlamak

İç ve dış düzenlemelere, düşük maliyete uyarak, işbirliği süreçlerini optimize ederek yüksek değerli içeriği yönetir.

 • Süreci ve içeriği bağlayarak verimliliği artırır.
 • Bilgiye hızlı erişimle faalliği artırır.
 • Kullanım kolaylığı ve esnekliği ile uyumu ve işbirliğini maksimize eder.

ECM implementasyonunuzun buluta kurulma seçeneğiyle faalliğinizi artırıp maliyetinizi azaltır.

 • Maksimum yüklenebilirlik esnekliği
 • Daha hızlı yükseltme ve kurulum
 • Sabit altyapı maliyetleri olmaksızın ölçeklenebilirlik sağlama

Standartlaştırılmış API’lerle bilindik merkezcil içerik çözümlerini ve uygulamalarını kolayca göndererek ECM platfomunuzu genişletin.

 • Varolan IT yatırımlarınızı geliştirir.
 • Ortam verimliliğini ve üretkenliği artırır.
 • Kurulum zamanına akıllıca yatırım yapmayı sağlar.

Brava!™ çalışanların ihtiyacı olan içeriği görmelerini, meslektaşlarıyla ve benzer dış ortaklarla işbirliği içersinde çalışmalarını sağlar. (-tüm iş kuralları çerçevesinde- bitirip paydos etseler dâhi.)

 • Güvenli bir şekilde görüntüleme, not ekleme, düzenleme ve tüm dosya türlerine -MS Office dökümanları, PDF, CAD çizimleri ve görüntüler- hiçbir farklı uygulama kullanmadan dönüştürme.
 • Tarayıcı içinden yürütülen dijital dökümanları gözden geçirme, dosyaları karşılaştırma ve onaylamalarla verimliliği artırır.
 • Hiçbir yer kaplamadan, PC’lerden, Mac’lerden ve mobil cihazlarınızdan içeriklere erişim imkanı sağlar.
 • OpenText Content Server izinlerini görünüm kontrolü, yazdırma, ekran görüntüsü alma ve indirme fonksiyonları bazında düzenleme.